Obchodní podmínky

 

1. Kontaktní údaje

Název: Jitka Havlová

Sídlo: Famfulíkova 1139/2, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

IČO: 69067007

DIČ: CZ6155221556

Zapsaná v živostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 8. Vznik oprávnění 1. 3. 1999

Telefon: 602979783

Email: finery@hotmail.cz 

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávající jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (DPH) a poplatků kromě nákladů na doručení zboží.

3. Objednávky

Objednávky se přijímají písemně, elektronicky i telefonicky.  Objednávky jsou závazné a po potvrzení objednávky s uvedením přibližného termínu ji nelze stornovat. 

V objednávce je potřeba uvádět jméno, adresu poštovní (ev. fakturační pokud se liší), druh zboží, mailovou adresu a telefonní číslo.  

4. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 10 dní od potvrzení objednávky pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. V případě předplatného jsou časopisy dodány v měsíci následujícím po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak.

Daňový doklad je přiložen v zásilce.

Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží po převzetí co nejdříve překontroloval a v případě zjištění nesrovnalostí bezodkladně kontaktoval prodávajícho telefonicky nebo elektronicky.

Zboží je možno vyzvednout osobně po dohodě na adrese Praha 8, Famfulíkova 1139/2

Zboží je dodáváno Českou poštou na dobírku. Expediční poplatek činí:

- zásilka o hodnotě do Kč 500 vč. DPH - doporučenou zásilkou - za Kč 85,--

- zásilka o hodnotě od Kč 501 - 2000 vč. DPH - balíkem na poštu nebo do ruky dle výběru kupujícího - za cenu Kč 145,--

- zásilka o hodnotě od Kč 2001 vč. DPH - balíkem na poštu nebo do ruky dle výběru kupujícího - zdarma

V případě předplatného je částka za zásilku snížena o Kč 26,--

Oba typy zásilek lze sledovat na www.ceskaposta.cz (sledování zásilek). K tomuto účelu prodávající na požádání sdělí číslo zásilky. 

5. Odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doruče-no prodávajícímu ve 14 denní lhůtě a před odesláním zboží zpět prodávajícímu. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vždy nutno uvést číslo daňového dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Kupující musí vrátit zboží do 14 dnů od odstoupení - buď přímo předat nebo odeslat. Náhrady hradí kupující. 

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídají ceně zboží a nákladům na dodání zboží v nezbytné minimální výši do 14 dnů od odstoupení. Prodávající však není povinen poslat peníze dříve, než obdrží zboží zpět a to neopotřebené, nepoškozené a v původním obalu. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s ním. Je-li vrácené zboží poškozeno, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody a snížit vracenou částku.

Právo na zrušení objednávky nebo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku novin, periodik a časopisů a dalších výjimek uvedených v Občanském zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb.)

6. Reklamace

Pokud převzaté zboží vykazuje vadu (neodpovídá jakost, množství, vlastnosti) a vznikl-li rozpor mezi nabízeným/objednaným zbožím a zbožím dodaným je kupující povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez bytečného odkladu od zjištění nedostatku. Je nutné, aby uvedl své kontaktní údaje, číslo daňového dokladu, popis závady a požadavek na vyřízení reklamace.    

Prodávající je povinen nejpozději do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí nejpozdějí do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodli na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží. O stavu vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

Záruční odpovědnost prodávajícího se řídí zákonem. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nevhodného způsobu použití.

7. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporu s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

8. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů za účelem obchodní činnosti.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu obchodní sdělení, pokud je kupující neodmítne.