EXPO 2015

Ode dneška za rok v Miláně začne světová výstava EXPO 2015, které se zúčastní i Česká republika. Takto vypadá pozvánka na náměstí San Babila. Podobnost figurín s portréty italského renesančního malíře Giuseppe Arcimbolda není čistě náhodná. My ho známe jako nejpřednějšího umělce pražského dvora Maxmiliána II. a Rudolfa II. Avšak narodil se i umřel v právě v Miláně. Výstava skončí 31. října 2015.

#výstava

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square